Value through Innovation22 August 2016

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim gruppen er et av verdens 20 ledende farmasøytiske konsern. Med hovedkvarter i Ingelheim i Tyskland opererer vi globalt med 142 selskap, og med mer enn 47.000 ansatte.

I 2015 hadde Boehringer Ingelheim en omsetning på 14,7 milliarder Euro. Det største konsernsegmentet er reseptbelagte legemidler. Av omsetningen på reseptbelagte legemidler ble ca 20 % brukt til forskning og utvikling.

Boehringer Ingelheim Norway KS sysselsetter ca. 70 medarbeidere. Vi holder til i Asker utenfor Oslo.  

For helsepersonell

For helsepersonell

Verdioverføringene 2015

Reseptfrie produkter

Consumer Health care

Kliniske studier

Veterinærmedisin

Animal health

Bisolvon

Bisolvon mini monster

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

Ny brosjyre for pasienter og pårørende. Til mer informasjon.