Value through Innovation21 June 2016

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim gruppen er et av verdens 20 ledende farmasøytiske konsern. Med hovedkvarter i Ingelheim i Tyskland opererer vi globalt med 142 selskap, og med mer enn 47.000 ansatte.

I 2014 hadde Boehringer Ingelheim en omsetning på 13,3 milliarder Euro. Det største konsernsegmentet er reseptbelagte legemidler. Av omsetningen på reseptbelagte legemidler ble ca 20 % brukt til forskning og utvikling.

Boehringer Ingelheim Norway KS sysselsetter ca. 70 medarbeidere. Vi holder til i Asker utenfor Oslo.  

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

Ny brosjyre for pasienter og pårørende. Til mer informasjon.

For helsepersonell

For helsepersonell

Atrieflimmer

stopp proppen

Reseptfrie produkter

Consumer Health care

Veterinærmedisin

Animal health

Kliniske studier

Bisolvon

Bisolvon mini monster