Akutte situasjoner for pasienter på Pradaxa (dabigatran) - oppdaterte fase III-resultater forsterker sikkerhet og effekt for antidot Praxbind® (idarusizumab) | boehringer-ingelheim.no
Skip to main content