Direkte sammenliknende studie: Afatinib (Giotrif) gir lengre progresjonsfri overlevelse enn gefitinib (Iressa) for lungekreftpasienter i ny studie | boehringer-ingelheim.no
Skip to main content