Idarucizumab* reverserer effekten av Pradaxa umiddelbart - som verdens første legemiddel i sitt slag | boehringer-ingelheim.no
Skip to main content